Skryté vady nemovitosti

V případě, že kupujete byt či dům, chrání vás zákon pro případ skrytých vad, které se především u starších nemovitostí mohou objevit. Za tyto skryté vady nese kupující odpovědnost několik let.

Pokud dojde k potížím, můžete po kupujícím žádat kompenzaci. Je však důležité, abyste postupovali přesně podle zákona. Základem je dobře sepsaná smlouva.

Co je skrytá vada nemovitosti

Skrytá vada je taková vada nemovitosti, která existovala už v době, kdy jste nemovitost přebírali od prodávajícího, a projevila se až v době, kdy jste nemovitost obývali vy. Za skrytou vadu se považuje například plíseň na stěnách zakrytých jinou stěnou nebo praskání podlah překrytých například plovoucí podlahou.

Co dělat, když objevím skrytou vadu

Pokud na nemovitosti objevíte skrytou vadu, je nutné ji bezodkladně ohlásit prodávajícímu. Oznámení o skryté vadě musí mít písemnou formu a měli byste jej poslat doporučeně na adresu prodávajícího.

Kdo nese odpovědnost za skryté vady

Veškerou odpovědnost za skryté vady nese prodávající. Zákon prodávajícímu nedovoluje se této odpovědnosti vzdát. I přesto, že se prodávající pokusí pomocí kupní smlouvy vyvázat z odpovědnosti za skryté vady, soud mu to nikdy neuzná, i když to kupující podepíše.

Do kdy podat oznámení skryté vady

Oznámení o skryté vadě musí kupující učinit do pěti let od nabytí vlastnického práva. Pokud tak kupující neučiní, soud mu plnění nepřizná.

Pozor na záměnu odpovědnosti za skryté vady od klasické záruky, která bývá dvouletá či tříletá. Každá nemovitost nemá automaticky záruku, protože se musí výslovně sjednat mezi prodávajícím a kupujícím.

Záruka se na rozdíl od skrytých vad vztahuje na širší okruh vad. Můžete ji tedy využít i na vady, které na nemovitosti teprve vzniknou. Když kupující poskytuje prodávajícímu záruku, ručí za to, že nemovitost bude mít po určitou dobu vlastnosti, které měla při prodeji.

Co může kupující požadovat po prodávajícím

Pokud kupující objeví na nemovitosti nějakou skrytou vadu, musí prokázat, že tato vada existovala už v době, kdy nemovitost koupil. Nároky kupujícího záleží na závažnosti skryté vady.

  • Odstranitelná vada – Ve skutečnosti jsou všechny vady na nemovitosti odstranitelné. Kupující může po prodávajícím požadovat úplné odstranění vady, případě vznést nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny.
  • Neodstranitelná vada – Pokud se jedná o skrytou vadu, kterou nelze odstranit, kupující má právo požadovat po prodávajícím přiměřenou slevu z kupní ceny. Případně může kupující od kupní smlouvy odstoupit a požadovat tak po prodávajícím vrácení celé kupní ceny.