Co zařídit po koupi bytu

Koupili jste si investiční byt? I přesto, že se vám po vší té administrativě konečně podařilo podepsat kupní smlouvu, neusněte na vavřínech. Čeká vás totiž ještě několik kroků, které musíte po koupi nemovitosti zařídit. Pojďme se společně podívat na ty nejdůležitější.

Společně s podpisem kupní smlouvy musíte podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kromě návrhu si s sebou vezměte kupní smlouvu a ověřené podpisy prodávajícího i kupujícího. Za návrh na vklad zaplatíte poplatek 2000 Kč. List vlastnictví vám pak umožní průběžné sledování vašeho řízení.

Nemovitost se zástavním právem

Koupě nemovitosti se zástavním právem není žádným problémem pro změnu vlastníka. Majitel může prodat nemovitost, na kterou se zástavní právo váže. Pro kupujícího ale taková koupě bytu znamená jisté riziko. Zástavní právo se totiž váže k nemovitosti, ne k vlastníkovi. Je proto důležité, aby prodávající vyrovnal své závazky a došlo k zániku zástavního práva a následnému výmazu zástavního práva z katastru.

Před předáním nemovitosti

Ještě předtím, než vám prodávající byt předá, zodpovídá za všechno, co se s bytem před předáním stane. Datum předání najdete v kupní smlouvě a nejčastěji se jedná o deset dní od provedení zápisu vkladu na katastr.

Jakmile nastane den předání, bude po vás prodávající chtít podepsat předávací protokol, který obsahuje všechny důležité informace, například aktuální stav elektroměru, plynoměru a vodoměru, aktuální stav vybavení bytu nebo počet předávaných klíčů.

Pojištění nemovitosti a domácnosti

Při koupi bytu kupující zároveň přebírá odpovědnost za danou nemovitost, která by měla mít pojištění. V případě, že jste si na byt brali hypoteční úvěr, bude po vás doklad o pojištění požadovat vaše banka.

Banky často spolupracují s různými pojišťovnami, a tak vám mohou nabídnout výhodný balíček pojistky a úvěru. Díky tomu můžete získat výhodnější sazbu a zároveň ušetříte spoustu času s vyřizováním. Kromě pojištění domácnosti si můžete pojistit také schopnost splácet hypotéku.

Přepis energií a služeb

Když koupíte byt, tak původní majitel může odhlásit energie a pak máte 10 dní lhůtu, abyste si energie zase přihlásili na sebe, nebo rovnou na nájemníka. Pokud to v dané lhůtě nestihnete, tak dojde k odebrání měřidel a pak je proces nového přihlášení složitější.

Další možností je přehlášení energií rovnou z původního majitele na sebe, nebo na nájemníka. 

Pokud budete v bytu dělat úpravy a bude to trvat delší dobu, tak si energie přepíšete na sebe.

Na to budete potřebovat kopii poslední faktury za energie a stav elektroměru.

V případě změny vlastníka u plynoměru se připravte na podobný proces. Oba přepisy můžete vyřídit jak online, tak osobně.

Vyměňte zámky

Jakmile koupíte novou nemovitost, nechte okamžitě vyměnit zámky. Jedná se o ideální bezpečnostní krok, protože nevíte, kdo všechno má od bytu kopie klíčů. Stejně tak můžete nechat vyměnit zámky pokaždé, když se do vašeho bytu nastěhuje nový nájemník. Chráníte tak nejen sebe, ale i jeho.

Smlouva s SVJ

Po koupi nemovitosti musíte oznámit SVJ neboli sdružení vlastníků jednotek, že proběhla změna majitele bytu. Lhůta je 30 dní od doby, kdy jste se jako nový vlastník dozvěděli o nabytí vlastnictví. Kromě změny majitele je nutné SVJ nahlásit také počet osob, které budou v bytě bydlet. Sdružení vlastníků jednotek se zeptejte také na to, jaké je vyúčtování domovních poplatků a dalších plateb. SVJ vám pak pošle předpis úhrad za vodu a teplo a příspěvky do fondu oprav.

Daň z nabytí nemovitosti

Daň z nabytí nemovitosti už od roku 2020 nemusíte řešit, protože byla zrušená. Nahradila ji však čtyřprocentní daň z převodu, kterou hradí kupující. Daň z nemovitosti platí vlastník bytu každý rok, přiznání k dani je však potřeba podat pouze za ten rok, kdy jste si nemovitost koupili. V dalších letech už vám doklady pošle finanční úřad.