Nejčastěji kladené otázky – FAQ

Musím mít předchozí znalosti s nákupem bytů?

Ne není třeba mít znalosti o nákupu bytů, RATATA vám se vším pomůže a dá podrobné instrukce co dělat, aby vše proběhlo hladce.

Budu se muset o něco starat?

Celá spolupráce je nastavena tak, aby majitel bytu měl zajištěný příjem každý měsíc a co nejméně starostí.
Na začátku bude třeba, abyste nastavili například bankovní účet, kam vám budou nájemníci posílat peníze a dali RATATA povolení, aby se mohlo o váš byt starat. Vše co bude třeba udělat dostanete podrobně popsané od RATATA a budete přesně vědět co máte dělat.

Budu muset jednat s nájemníky?

Ne RATATA vybírá nájemníky podle složitého filtru, aby byl byt dobře obsazený platícím nájemníkem. Celou komunikaci od inzerce až po výber nájemníka a komunikaci s nájemníkem řeší RATATA za majitele bytu.

Co když nájemník nebude platit nájem?

Naše nájemníky velmi důkladně prověřujeme a vybíráme, abychom předešli jakýmkoli možným rizikům a problémům. Všichni nájemníci musí splnit potřebné podmínky, aby u RATATA mohli bydlet.
Důkladnou prevencí předcházíme problémům.V případě, že by k neplacení došlo, tak nájemník pokryje možné dluhy z kauce složené při spuštění pronájmu. Pokud by nedoplatky přesáhly složenou kauci, tak postupujeme v rámci zákonů České republiky. Další postup konzultujeme s advokátní kanceláří.

Kolik to vynáší, když teďkoupím byt?

V současné době je průměrný výnos 6-7% ročně. I nejlepší bankovní spořící účet nepřinese tolik jako výnos z pronájmu.

Komu chodí platby za pronájem?

Plat by z pronájmu byt u posílá nájemník přímo investorovi na účet a RATATA pouze kontroluje, zda všechny platby proběhly v pořádku a včas. S plat bami za pronájem RATATA nenakládá. Vše dost ává invest or přímo na svůj účet, nic neriskuje a má stále vše pod kontrolou.

Co když nájemník zničí byt?

Naše nájemníky velmi důkladně prověřujeme a vybíráme, abychom předešli jakýmkoli možným škodám. Riziko, že by nájemník zničil byt, je tak opravdu minimální.

Co když klesne cena nemovitosti kvůli bublině na trhu s nemovitostmi?

V lokalitách, kde RATATA Reality pro investory byty shání, se ceny bytů pohybují zhruba na polovině průměru podobných lokalit v České republice, a proto je stále velký potenciál růstu cen bytů nyní koupených na pronájem. Je tedy malá pravděpodobnost, že by ceny bytů, v již tak nejlevnějším regionu v ČR, klesly.
Dále se v okolí staví výrobní závody a zahraniční společnostidostávají výrazné podpory pro investice a roste zde množství pracovních míst. Proto je lokalita výborným místem pro investici. Naše společnost zároveň nákupy bytů pro investory sama tlačí ceny bytů výše, protože způsobuje vyšší poptávku než nabídku. Pravděpodobnost prudkého poklesu cen bytů je opravdu velmi malá.

Vyplatí se koupit byt, protože roste jeho cena ve vaší lokalitě?

Ano vyplatí ale u RATATA na růst nespekulujeme, investujeme na kapitálový výnos a růst ceny nemovitostinení pro naše investory podstatný. Nicméně je však dalším výrazným zhodnocením pro investora.

Pronajímáte i nepřizpůsobivým?

V RATATA Reality neděláme žádné rozdíly mezi lidmi. V případě, že zájemce o pronájem splní všechny podmínky, aby si byt mohl pronajmout, tak si byt pronajme. Dále pak plní podmínky dle smlouvy.

Co když nájemník uteče, nebo skončí okamžitě smlouvu?

Pro tento případ slouží kauce složená nájemníkem při podpisu nájemní smlouvy. Z kauce se hradí nečekané výdaje, poškození bytu a pod.

Je to bezpečné? Není to riskantní svěřit někomu mé peníze?

Investor má stále kontrolu nad svými penězi a nikomu peníze nedává. Po tom, co RATATA sežene vhodný byt, se investor stane přímo majitelem bytu. Peníze investor složí do advokátní úschovy a z úschovy jsou vyplaceny přímo prodávajícímu.
RATATA v žádném případě nenakládá při koupi bytu s penězi investora!V tomto jsoupeníze investorav naprostém bezpečíanic neriskuje. Na veškeré transakce dohlíží prověřená advokátní kancelář.

Mohu si vzít na byt hypotéku a pak jej pronajímat?

Ano, mnoho našich investorů si bere na byty hypotéky nebo později byty refinancuje, aby mohli rozšířit investici a koupit další byty. Na zařízení hypotéky spolupracujeme s našimi partnery. Seznam společnosti je uveden na stránkách www.ratata-investice.cz.

Zvýší se odhadní cena bytu rekonstrukcí?

Ano, rekonstrukce bytu výrazně zvedne jeho odhadní cenu. Provedením rekonstrukce se dorovná cena bytu do běžné tržní ceny bytů ve výborném stavu, takže je možné byt za původní cenu bytu + cenu rekonstrukce prodat bezztráty.

Co když prudce klesnou ceny bytů, co s mojí hypotékou?

Odpověď je stejná jako u otázky k cenové bublině na trhu s nemovitostmi. V lokalitách, kde RATATA Reality pro investory byty shání, se ceny bytů nyní zvyšují a stále nejsou ani na polovině průměru podobných lokalit v České republice, a proto je stále velký potenciál růstu cen bytů nyní koupených na pronájem.
Dále se v okolí staví výrobní závody a zahraniční společnosti dostávají výrazné podpory pro investice a roste zde množství pracovních míst. Proto je lokalita výborným místem pro investici. Naše společnost zároveň nákupy bytů pro investory sama tlačí ceny bytů výše, protože způsobuje vyšší poptávku než nabídku. Pravděpodobnost prudkého poklesu cen bytů je opravdu velmi malá.

Co musím dělat hned, jak se stanu majitelem bytu?

Investor se stane majitelem bytu dnem zápisu vlastnictví na katastru nemovitosti (KN). Z vlastnictví bytu plynou základní povinnosti. Zaplatit daň z nabytí nemovitosti, bylo-li tak domluveno v kupní smlouvě a pravidelné měsíční platby předpisu SVJ (Sdružení vlastníků jednotek).
Eletřina a plyn jsou původním majitelem odhlášeny. Platby předpisů SVJ je majitel povinnen platit měsíčně a nejsou závislé na tom, zda je byt pronajatý nebo zda je byt prázdný, volný k pronájmu nebo zda v bytu probíhá rekonstrukce.

Kdy mi nájemník každý měsíc platí?

Nájemník platí na každý měsíc dopředu. Platba by měla být uhrazena do 20tého dne v měsíci.

Co to je platba předpisu SVJ a proč to platím?

Předpis SVJ je měsíční platba, kterou hradí každý majitel bytu v daném domu a která se skládá z paušálních plateb a ze záloh na služby (položky, které se vyúčtovávají). Platí se, aby bylo možné dům udržovat v pořádku a zajistit kompletní chod domu. Vyúčtování záloh na služby je prováděno 1x ročně.

Co mi nájemník každý měsíc platí?

Majitel bytu každý měsíc hradí předpis SVJ. Elektřina a plyn jsou přepsány na nájemníka a hradí je samostatně přímo dodavateli. Platba od nájemníka tedy investorovi pokryje platbu měsíčního předpisu SVJ a zůstatek je platba investorovi za to, že nájemník může byt užívat.

Co každý měsíc platím já jako investor?

Investor je povinnen hradit platby spojené s vlastnictvím bytu. Tzn. předpis SVJ. Dále investor hradí měsíčně službu správy bytu.

Aktuální ceník je k dispozici na vyžádání u RATATA Investments.

Co je náplní správy bytu?

inzerce a pronájmy bytů
vyhledání nájemníka a obsazení/pronájem bytu
veškeré dokumenty potřebné k pronájmu bytu (dohody, protokoly,
smlouvy a pod. kontrolované advokátní kanceláří)
vyúčtování záloh na služby ukončení nájemního vztahu
kontrola úhrad nájmu
urgence zpožděných plateb !
zastupování na úřadech
rozpočty pro opravy
zařízení oprav v průběhu pronájmu
zařízení oprav mezi pronájmy
jednání s nájemníky
kontrolní odečty studené a teplé vody v průběhu pronájmu a případná úprava výše záloh na služby
odečty při ukončení nájemní smlouvy

Proč mám investovat do bytů s RATATA Investments?

RATATA Investments se zabývá investicemi do bytů a jejich pronájmem již mnoho let. Poskytuje kvalitní službu kompletní zajištění bytu na pronájem. Majitel společnosti má sám mnoho bytů, které jsou pronajmuté a přinášejí nájemníkům kvalitní bydlení a majiteli pravidelný výnos. Stejnou kvalitní službu poskytuje investorům.
V současné době nestabilní ekonomické situace je investice do nemovitosti s rychle rostoucí cenou a vysokým výnosem z pronájmu jedním z nejbezpečnějších způsobů ochrany peněz před inflací a také pravděpodobně jednou z nejefektivnějších a nejbezpečnějších investic na trhu.

Jak máte postavenou nájemní smlouvu? Pronájímáte byt jménem majitele nebo jménem vaší firmy?

Nájemní smlouva je ve spolupráci s naší advokátkou postavena tak, aby v rámci možností NOZ (nového občanského zákoníku) byla co nejvíce nakloněna ve prospěch investora.

Investor je majitelem bytu, a proto musí být na smlouvě uveden, ale je zde zastoupen na základě Příkazní smlouvy a plné moci společností RATATA Investments s.r.o. a jejím správcem.

Na jak dlouho je nájemní smlouva?

Nájemní smlouva je vždy na dobu určitou, na jeden rok, a pokud chce nájemník v bytu nadále bydlet, je mu prodloužena vždy na další jeden rok, a to s pravidelně navýšeným nájemným. Roční nájemní smlouva a její prodlužování přináší RATATA poměrně značné množství administrativy, ale investorovi přináší možnost maximalizovat navýšení nájemného a další plusy pro případ, že by se nájemník odmítal vystěhovat.
Pokud nájemník smlouvu prodloužit nechce, byt předá zpět správci, který byt opětovně zainzeruje a v nejkratší možné době ho obsadí novým nájemníkem.

Jaké máte páky na nájemníky když neplatí?

Využíváme všechny zákonné možnosti – zasíláme výzvy k úhradě dlužného nájemného, abychom splnili zákonné kroky k případné žalobě o vystěhování, ale zároveň se vždy snažíme s nájemníkem, který se dostane do platební neschopnosti, domluvit na co nejdřívějším předání bytu zpět správci tak, aby bylo případné dlužné nájemné kryto ze složené jistoty (kauce). Za celou dobu existence RATATA se nidky nestalo, že bychom nájemníka z bytu nedostali ven a případ by tak musel skončit u soudního příkazu k vystěhování, což je záležitost náročná na finance i nervy všech zúčastněných.

Co se stane, když by nájemník rozbil byt? Jak to řešíte? Jsou možné nějaké právní kroky?

Majitel bytu má kauci, ze které je možné pokrýt případně škody na bytu po skončení pronájmu.
Správce RATATA při převzetí bytu zpět od nájemce při skončení pronájmu zapíše případně způsobené škody do předávacího protokolu a dá nájemci lhůtu k doplacení škod v případě, že by kauce nepokryla škody způsobené nájemníkem.

Co všechno budu muset jako majitel bytu dělat?

Jednou měsíčně hradit pavidelné platby za byt do SJV dle platného předpisu (evidenčníiho listu). Ideální je nastavit si takovou platbu jako trvalý příkaz a ten změnit pouze na pokyn správce, který investora o této potřebě vždy písemně informuje.
Jednou ročně je pak třeba případně uhradit nedoplatek z vyúčtování záloh na služby za předchozí rok do SVJ nebo vyplatit přeplatek z vyúčtování služeb nájemci.
Pokud je v bytu třeba provést drobná oprava, správce investora informuje s očekávanou cenou opravy, nechá opravu provést a po jejím dokončení zašle investorovi k proplacení fakturu od opravující firmy.