Jak získat výpis z katastru nemovitostí

Chcete získat informace o nemovitosti nebo musíte dokázat, že daná nemovitost patří zrovna vám? Pak budete potřebovat výpis z katastru nemovitostí.

Ve výpisu z katastru nemovitostí jsou uloženy informace o parcelách, budovách, domech, bytech, jejich vlastnících a spoluvlastnících. Díky nahlížení do katastru nemovitostí si můžete ověřit třeba to, co o dané nemovitosti tvrdí prodávající.

Výpis z katastru nemovitostí můžete získat přímo na katastrálním úřadě, případně na kontaktním místě Czechpoint. Výpis z katastru vám mohou také vydat pracovníci na poště, obecním úřadě, úřadě městských částí nebo například na matričním úřadě.

Výpis z katastru nemovitostí online

V případě, že na osobní návštěvu nemáte čas, můžete poslat písemnou žádost na katastrální úřad. Musíte ale počítat s tím, že u katastrálního úřadu je čekací doba do 30 dní. Dokument vám bude zaslaný poštou po uhrazení správního poplatku.

Druhou možností je podat online žádost pomocí formuláře Czechpoint. Avšak i v tomto případě je čekací lhůta také 30 dní.

Kolik stojí výpis z katastru nemovitostí

Cena za výpis z katastru nemovitostí se liší podle toho, kde o něj žádáte. V případě, že budete o výpis z katastru žádat na katastrálním úřadě, u notářů nebo na jiných úřadech, bude vás to stát 100 Kč. Na Hospodářské komoře zaplatíte 140 Kč. Na kontaktních místech České pošty zaplatíte 150 Kč, na ostatních pobočkách ČP, které výpisy nevydávají okamžitě, zaplatíte 210 Kč.

Úplný výpis nebo částečný výpis z katastru

Forma výpisu se odvíjí od toho, na co budete výpis z katastru potřebovat. Částečný výpis zahrnuje pouze jednu nemovitost, případně pár nemovitostí z celkového majetku daného vlastníka.

Úplný výpis naproti tomu poskytuje všechny nemovitosti, které patří pod majetek daného vlastníka. Zjistíte tak celé katastrální území. Takový soupis může mít hned několik stran.

Jak získat list vlastnictví online

Do katastru nemovitostí a listu vlastnictví lze nahlížet vzdáleně přes ČÚZK. Pokud potřebujete zjistit například parcelní číslo v katastru nemovitostí, otevřete si tuto aplikaci a zjistíte vše potřebné. Pro nahlížení do listu vlastnictví nepotřebujete žádnou registraci.

Výpis z listu vlastnictví je vhodné získat, pokud uvažujete nad koupí domu či bytu. Zapisují se do něj totiž i omezení vlastnického práva.

Pro získání listu vlastnictví je potřeba se přihlásit pomocí dálkového přístupu. Přihlásit se můžete buď jako neregistrovaný uživatel, nebo jako právnická osoba. Také list vlastnictví se platí a hned po zaplacení je možné si jej stáhnout.

Nabývací titul z katastru

Nabývací titul je listina, která odhaluje, jak současný majitel danou nemovitost získal. Některé nemovitosti mají nabývacích titulů více. V části E u listu vlastnictví zjistíte, co přesně je nabývacím titulem. Pokud vás tedy taková informace zajímá, je třeba nahlédnout do listu vlastnictví.

Mezi nejčastější nabývací tituly patří kupní smlouva, darovací smlouva, usnesení o dědictví, usnesení o příklepu nebo usnesení o vypořádání společného jmění manželů.

Věcné břemeno

S katastrem nemovitostí je spojeno také věcné břemeno, tedy forma zatížení nemovitosti. Typickým příkladem je věcné břemeno cesty. Znamená to, že vlastník pozemku musí strpět, když po jeho pozemku jezdí oprávněná osoba.

Věcné břemeno se dělí na dva typy – reálná břemena a služebnosti. Služebnost znamená, že vlastník nemovitosti je povinen něco strpět (jde například o cestu, kterou jsme zmínili výše).

Reálná břemena naopak ukládají vlastníkovi povinnost dát něco ve prospěch někoho jiného. Příkladem může být povinnost poskytovat část úrody z pozemku. Služebnosti bývají častějším věcným břemenem než břemena reálná.