Inflace a nemovitosti

Co je to inflace?

Inflace je ekonomický jev, který nastává, když ceny většiny zboží a služeb v průběhu času rostou. Jde o oslabení reálné kupní síly dané měny. Za stejné peníze si člověk koupí méně zboží nebo služeb. K tomu může dojít v důsledku řady faktorů, včetně zvýšení poptávky po zboží nebo službách, snížení nabídky zboží nebo služeb nebo zvýšení nákladů na výrobu zboží nebo služeb.

Zjednodušeně se dá říct, že pokud inflace roste, za 100 Kč si dnes koupíte méně, než včera. To znamená, že se snižuje hodnota měny. Aktuální výši inflace sleduje Česká národní banka.

Inflace je ovšem realitou života a může mít významný dopad na vaše finanční zdraví. Může být obzvláště těžké, pokud žijete s pevným příjmem nebo se snažíte spořit na důchod. Inflace neustále snižuje množství Vašich úspor. Například pokud máte na účtu 1 milion Kč a inflace je 15 %, tak vám z naspořených peněz za rok ukrojí 150 000 Kč. V odstavcích níže vysvětlíme přínosy mírné inflace, prozradíme, jak se bude pravděpodobně míra inflace měnit a zároveň prozradíme nekolik tipů, jak se před inflací ochránit.

Proč je mírná inflace užitečná?

Netušili jste, že inflace může být i k užitku? Pokud se bavíme o mírné inflaci, můžeme říct, že pro spotřebitele není nikterak škodlivá a naopak podporuje jejich spotřebu, což vede k růstu poptávky, zaměstnanosti a v neposlední řadě také mezd. Následně mají lidé více peněz ke spotřebě, a tak dokola. To je důvodem, proč je tento druh inflace klíčový, aby ekonomika zůstala zdravá.

Co je příčinou inflace?

Jednou z hlavních příčin inflace je zvýšení poptávky po zboží nebo službách, které vede ke zvýšení cen. To může být způsobeno několika faktory:

  • růstem populace
  • zvýšenými výdaji spotřebitelů
  • poklesem nabídky určitého zboží nebo služeb

Když poptávka převyšuje nabídku, ceny mají tendenci růst, protože dodavatelé nemusí mít dostatečné zásoby, aby uspokojili všechny kupující, a tak si mohou dovolit zvýšit požadované ceny za zboží nebo služby. Kromě toho, když se zvýší výrobní náklady v důsledku nákladů na pracovní sílu nebo suroviny, mohou podniky tyto zvýšené náklady přenést na spotřebitele právě prostřednictvím vyšších cen.

Inflace může být způsobena také zvýšením nabídky peněz ve vztahu k dostupnému zboží a službám. K tomu často dochází, když se tiskne více peněz, aniž by se zvýšila výroba. To vede k tomu, že je v oběhu příliš mnoho peněz na dostupné množství zboží a služeb. V takovém případě mají lidé více peněz, ale menší kupní sílu a ceny opět rostou.

V neposlední řadě může být inflace také důsledkem měnících se ekonomických podmínek. Tyto změny přináší například války nebo přírodní katastrofy, které naruší strukturu obchodu a vedou k nedostatku určitých výrobků, což pak v důsledku snížené nabídky a zvýšené poptávky rovněž zvyšuje ceny. Aby lidé přežili tak žádají vyšší příjmy a opět se roztáčí spirála inflace.

Jaká je aktuální inflace?

Současná míra inflace (květen 2023) v České republice činí 11,6 %. Toto číslo je označováno jako pádivá inflace. Podle České národní banky byl ovšem vrcholným měsícem ledem a od té doby míra inflace klesá.

Lze předpokládat, že pokud nenastanou další extrémní výkyvy v cenách energií, dostaneme se v druhé polovině roku roku pod deset procent. Tuto hodnotu už lze označit jako inflaci mírnou. Dlouhodobým cílem Evropské centrální banky a České národní banky je dostat se na 2 %. To by mohlo nastat v průběhu následujícího roku.

Inflace a nemovitosti: Obrázek se sloupci čísel, kdy jeden sloupec zobrazuje červené mínusové hodnoty a přes obrázek je vedená červená klesající křivka.

Jak snížit výši inflace?

Inflaci lze snížit, ale je to obtížný proces, který vyžaduje pečlivé sledování. Centrální banky používají ke snížení inflace nástroje měnové politiky, což je například zvyšování úrokových sazeb nebo snižování nabídky peněz.

Vláda může zavést cenovou kontrolu, jejímž cílem je omezit růst cen a zabránit podnikům, aby zneužívaly spotřebitelské poptávky. Tato opatření však mohou mít i stinnou stránku a to dopad na hospodářský růst, který může vést ke zvýšení nezaměstnanosti.

V neposlední řadě by se vláda měla zaměřit na zvýšení produktivity, podporovat inovace a investice do technologií a zároveň větší konkurenci na trhu, protože to může dlouhodobě pomoci snížit inflační tlaky.

Co se týká spotřebitelů, je zde možnost, jak své finance chránit. Investujte do aktiv jako jsou komodity a nemovitosti, které se v čase zhodnocují.

Kdy spadnou ceny nemovitostí?

Částky za nemovitosti v České republice klesají a dle statistik z loňského roku a predikcí České národní banky, by se letošní snížení cen mohlo pohybovat až okolo 3-8 %.

Zatím se situace vyvíjí tak, že pravděpodobně nehrozí stejná krize jako v roce 2008. Toho mohou využít investoři, kteří pronajímají byty.

Ceny nemovitostí jsou nyní níže i díky zvýšení úrokových sazeb a loňskému zpřísnění podmínek pro získání hypotéky.

Co má vliv na cenu nemovitostí?

Cenu nemovitosti ovlivňuje celá řada faktorů. Například dostupnost peněz, nabídky a poptávky po bydlení a vládní politiky. Ekonomické podmínky mohou ovlivnit náklady na koupi nebo pronájem a také dostupnost hypotéky.

Když je ekonomická aktivita silná, ceny mají tendenci růst v důsledku zvýšené konkurence. V současnosti ekonomická situace nahrává těm, kdo si nemovitost chtějí pořídit. Ať už pro vlastní potřeby nebo jako investici k zajištění výnosu a také ochraně svých úspor před inflací.

Jaký bude vývoj cen nemovitostí?

Jak jsme zmínili výše, vývoj cen nemovitostí 2023 v České republice ukazuje, že ceny budou mírně klesat, ovšem na koupi bytu ani tak nedosáhne každý. Je proto ideální čas ke koupi investičních nemovitostí.

Ceny nemovitostí také ovlivňuje stále větší nezájem lidí mít hotové peníze. Nejčastějším způsobem jak „vyměnit“ úspory za něco, co neztrácí na hodnotě, jsou právě nemovitosti, nebo drahé kovy a cenné předměty.

Inflace a nemovitosti: Světle laděný obývák s modrou sedačkou v bytě nebo domě.

Jak ochránit svoje peníze před inflací pomocí nemovitostí?

Inflace může být skutečnou hrozbou pro lidské finance, zejména pokud jsou peníze investovány do aktiv, která nejsou schopna držet krok s rostoucí inflací. Pronájem nemovitosti je jedním ze způsobů, jak ochránit své peníze před inflací, protože hodnota nemovitosti roste a navít umožňuje pravidelný výnos který je možné s každou novou nájemní smlouvou inflaci navyšovat.

Pokud vám peníze leží na účtu, v současnosti inflace značně snižuje jejich hodnotu, jak jsme vysvětlili na začátku článku. Ani průměrné úrokové sazby na spořících účtech vaše peníze nemohou ochránit. Jsou totiž mnohem nižší než aktuální míra inflace. Koupě bytu na pronájem je proto způsobem, jak svoje úspory zhodnotit a ochránit před inflací.

Kvůli růstu cen u úrokových sazeb hypotéky je mnoho lidí nuceno k bydlení v pronájmu, protože na hypotéku nedosáhnou. To je šance pro ty, kteří vlastní, či mají v plánu vlastnit investiční byt. Ačkoliv je v Česku vyšší preference vlastního bydlení, realitní trh ukazuje, že se množství lidí hledající nájemní bydlení rychle zvedá. Z jiného pohledu nájemní bydlení zase dává možnost jisté volnosti, kdy si například rodina může pronajmout byt na místě, kde se jí líbí a po čase se přestěhovat někam jinam do jiné zajímavé lokality. Kdyby nemovitost vlastnila, tak by přesun z místa na místo byl mnohem obtížnější.

Celkově je pronájem pro lidi efektivním způsobem, jak si zajistit finanční stabilitu v obdobích vysoké inflace a nestálých trhů. Ti, které zlobí inflace ale neomezuje je cena nemovitosti, mohou využít situace a nemovitost použít pro investice.

Pokud vás odrazuje množství úkonů, které jsou spojeny s investicí do nemovitosti. V RATATA Investments nabízíme komplexní služby pro investory:

  • najdeme pro vás investiční byt
  • pokud je to třeba, pomůžeme s jeho financováním
  • rařídíme veškerou smluvní dokumentaci
  • byt zrekonstruujeme a připravíme na pronájem
  • seženeme vhodného nájemníka a začnou vám chodit peníze na účet
  • s nájemníkem komunikujeme

To vše vám umožní snadnou cestu k pasivnímu příjmu, který investiční byty poskytují.